text.skipToContent text.skipToNavigation

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1.    Obecná ustanovení

Společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., dále jen jako „společnost Henkel“, respektuje soukromí každé osoby, která navštíví tyto webové stránky. Touto cestou bychom vás rádi seznámili s typem údajů shromažďovaných společností Henkel a s tím, jak společnost Henkel tyto údaje používá. Dále vás budeme tímto způsobem informovat, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů.

Veškeré změny provedené v Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Budete se tak moct kdykoli informovat o typu údajů, které sbíráme, a o tom, jak tyto údaje používáme.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů umístěných na webových stránkách společnosti Henkel.


2.    Sběr, používání a zpracování osobních údajů

Název odpovědného subjektu: HENKEL ČR, spol. s r.o.
Adresa odpovědného subjektu: Boudníkova 2514/5, 180 00, Praha 8 – Libeň

Společnost Henkel osobní údaje používá především za účelem poskytování těchto webových stránek uživatelům. Jakékoli další zpracování údajů se provádí pouze na základě jiných zákonných povinností nebo povolení, na základě smlouvy, nebo pokud k tomu konkrétní uživatel dal společnosti Henkel souhlas. Společnost Henkel údaje ukládá a zpracovává konkrétně pro tyto účely:
Když uživatelé navštíví tyto webové stránky, společnost Henkel automaticky shromažďuje a ukládá určité údaje.  Ty zahrnují IP adresu či ID přidělené příslušnému koncovému zařízení, které potřebujeme k přenosu požadovaného obsahu (např. především obsah, texty, obrázky a informace o produktu, jakožto i datové soubory poskytnuté ke stahování, apod.), aktivitu uživatelů v rámci našich webových stránek, typ příslušného koncového zařízení, typ užívaného prohlížeče a datum a čas návštěvy.
Společnost Henkel tyto údaje uchovává maximálně 7 dní za účelem identifikace a stíhání zneužití.

Společnost Henkel tyto údaje používá také k vylepšení prezentace služeb, funkcí a funkcionalit a obecných administrativních úkonů.

Společnost Henkel okamžitě odstraní údaje o používání webových stránek (včetně IP adres), jakmile takovéto údaje již pro výše uvedené účely nebude potřebovat.

Zpracování a používání údajů jsou založeny na zákonných ustanoveních, která tyto operace odůvodňují tak, že (1) zpracovávání údajů je nezbytné k poskytování webových stránek; nebo že (2) společnost Henkel má nadřazený oprávněný zájem na zajištění a vylepšení funkcionality a bezchybného fungování webových stránek tak, aby byly přizpůsobeny potřebám uživatelů.


3.    Tabulka pro zákaznické požadavky

Při vyplňování našeho kontaktního formuláře jste možná poskytli své kontaktní údaje. Tyto údaje použijeme k zodpovězení vašeho požadavku.

Zpracování a používání údajů jsou založeny na zákonných ustanoveních, která tyto operace odůvodňují tak, že zpracovávání údajů je nezbytné pro zpracování vašeho požadavku.

Pokud neexistuje zákonný důvod k delší době uložení, např. v rámci řízení vztahů se zákazníky, údaje máme uloženy pouze po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.


4. B2B shop
Pokud se registrujete v B2B shopu Beauty Care Professional s produkty značky Henkel, budeme o vás shromažďovat, zpracovávat a používat následující osobní údaje:
 • DIČ
 • Země

 • Informace o zaměstnání či podnikání: typ podnikání

 • Oslovení

 • Křestní jméno a příjmení

 • Název společnosti

 • Informace o provozovně: počet kadeřníků zaměstnaných na plný úvazek

 • Adresa sídla provozovny

 • Telefonní číslo

 • Emailová adresa

 • Jazyk

 • Časové pásmo

Údaje jsou uloženy, zpracovávány a používány v rozsahu nutném k nastavení a správě vašeho účtu.
Základem pro zpracování a používání vašich údajů jsou smlouva o používání webových stránek a právní předpisy, v souladu s nimiž jsou tyto operace nezbytné k plnění smluv, jichž jste smluvní stranou, jmenovitě smlouvy o používání webových stránek a smlouvy vztahující (smluv vztahujících) se na vaše objednávky podané prostřednictvím B2B shopu.

Pro usnadnění obchodních transakcí a dodávek společnost Henkel vaše údaje předá společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Bližší informace o zpracování údajů společností Henkel AG & Co.KGaA najdete pod tímto ODKAZEM.

Společnost Henkel bude mít údaje uloženy maximálně po dobu nutnou ke splnění výše uvedeného účelu nebo po dobu stanovenou ohledně jejich archivace právními předpisy.


5.    Personalizovaný obsah
Chceme, aby pro vás návštěva na našich stránkách byla co nejpříjemnější. Z tohoto důvodu používáme nástroje, které sledují a analyzují chování uživatelů, poskytují personalizovaný obsah a reklamu a generují statistiky. Personalizovaná reklama, která se někdy označuje také jako cílená reklama nebo reklama na základě zájmů, vychází z informací o vaší osobě, jako jsou např.
 • vaše kontaktní údaje, které jste poskytl/a společnosti Henkel,

 • obsah a okolnosti vaší elektronické komunikace se společností Henkel, jako např. kontaktní formuláře či email,

 • informace o vašich návštěvách B2B shopu a dalších stránek společnosti Henkel,

 • informace o vašich předchozích (online i offline) nákupech u společnosti Henkel a

 • další údaje, které jste mohl/a společnosti Henkel poskytnout k těmto účelům, včetně osobních údajů, které společnost Henkel legálním způsobem získala za jiných okolností.

Základem pro zpracování a používání údajů jsou právní předpisy, které tyto operace odůvodňují tak, že společnost Henkel má nadřazený oprávněný zájem poskytovat personalizovaný obsah, který je přizpůsoben potřebám uživatelů. Údaje jsou uloženy, zpracovávány a používány až do smazání vašeho účtu nebo po dobu stanovenou níže.

Ve svém uživatelském profilu můžete provést nastavení, které znemožní sledování vašeho chování/personalizaci obsahu nebo zajistí odstranění všech dříve získaných dat o navštívených stránkách. Nadále však budete získávat doporučení, která nicméně nebudou vycházet z vašich zájmů. Druhou možností je zvolit personalizovaný obsah a získávat doporučení a nabídky odpovídající vašim zájmům.


6.    Řízení vztahů se zákazníky

Společnost Henkel vaše osobní údaje zpracovává za účelem řízení vašeho vztahu s ní. Součástí těchto aktivit je navázání a zlepšování komunikace s vámi (písemnou korespondencí či jiným způsobem, který určíte), zkvalitňování reklamy určené vaší osobě a výběr našich obchodních zástupců, kteří vás mohou oslovit.

Pro tyto účely společnost Henkel bude zpracovávat následující údaje:

 • vaše kontaktní údaje, které jste poskytl/a společnosti Henkel,

 • obsah a okolnosti vaší elektronické komunikace se společností Henkel, jako např. kontaktní formuláře či email,

 • informace o vašich aktivitách na webových stránkách společnosti Henkel,

 • informace o vašich (online a offline) nákupech a

 • další údaje, které jste společnosti Henkel poskytl/a pro tyto účely, včetně osobních údajů, které společnost Henkel získala za jiných okolností a s jejichž zpracováním jste souhlasil/a.

Pro splnění těchto účelů společnost Henkel může

 • kombinovat výše uvedené údaje s jinými údaji, které o vás zákonným způsobem nashromáždila, jako např. v offline prostředí nebo v rámci aktivit na jiných webových stránkách, a

 • provádět analýzu údajů s cílem určit relevantní reklamní a propagační aktivity.

Základem pro zpracování a používání údajů jsou právní předpisy, které tyto operace odůvodňují tak, že společnost Henkel má nadřazený oprávněný zájem řídit vztahy se svými zákazníky.
Údaje budeme mít uloženy do ukončení vztahu se zákazníkem.

7.  Reklama

Pokud jste k tomu během registrace na těchto webových stránkách nebo v nastavení svého účtu dali souhlas, společnost Henkel vám bude emailem nebo formou SMS zasílat nabídky a informace o výrobcích a službách z řady Henkel Beauty Care pro péči o krásu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to např. kliknutím na příslušný hypertextový odkaz uvedený v potvrzovacím emailu nebo v pozdějších emailech, které jste obdržel/a na základě vašeho souhlasu, nebo změnou vašich preferencí ve vašem uživatelském profilu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním.


8.    Soubory cookies, Pixel, otisky prstů
Tyto webové stránky používají soubory cookies a podobné technologie. Soubory cookies, které jsou nezbytné z technických důvodů, budou používány automaticky. Ostatní soubory cookies (nebo podobné technologie) budou používány pouze s vaším předchozím souhlasem. Bližší informace o souborech cookies používaných našimi webovými stránkami a o jejich funkci najdete v našich Zásadách používání souborů cookies. Zásady obsahují také informace o možnostech odvolání vašeho souhlasu. Vaše preference jsou nastaveny pro uvedenou doménu, pro každý prohlížeč a počítač. Pokud tedy naše webové stránky navštěvujete doma i v práci, nebo pokud používáte různé prohlížeče, musíte na každém zařízení či v každém prohlížeči odmítnout ukládání údajů.

9. Služba Google Analytics

Pokud jste k tomu dali souhlas, tyto webové stránky budou používat analytickou službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (dále jen jako „Google“).
 Za účelem používání této služby je do vašeho počítače nainstalován soubor cookie. Informace shromažďované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou zasílány a uchovávány společností Google na serverech v USA.

Aktivovali jsme anonymizaci IP, což znamená, že společnost Google o posledních osm číslic anonymizuje/zkrátí IP adresu uživatelů z členských států Evropské unie a dalších zemí, které jsou signatáři Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa zasílána na a zkracována servery společnosti Google v USA.

Společnost Google pro poskytovatele webových stránek tyto informace shromažďuje za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu.
Společnost Google nespojuje vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, kterými disponuje.

 

Nesouhlas se sběrem údajů:
Další možností, kterou máte k dispozici, je zabránit společnosti Google ve sběru a používání osobních údajů (souborů cookies a IP adresy) tím, že si stáhnete a instalujete plug-in prohlížeče z adresy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


10.    Práva subjektů údajů/pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kdykoli můžete uplatnit právo na přístup k vašim údajům. Za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, můžete dále uplatnit následující práva:

 • právo na opravu,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu,
 • právo na přenositelnost údajů.

Právo na výmaz:
Pokud si přejete váš účet v B2B shopu a osobní údaje, které jsou v souvislosti s ním zpracovávány, smazat, kontaktujte nás prosím emailem jana.hola@henkel.com. Berte prosím na vědomí, že v takovém případě ztratíte možnost využívat náš B2B shop Beauty Care Professional.

Právo vznést námitku
V případě činností týkajících se zpracování vašich osobních údajů, které jsou vykonávány na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte kdykoli právo vznést námitku proti takovémuto zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel přestane zpracovávat vaše údaje, neprokáže-li podstatný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu, nebo obraně proti právním nárokům.

V těchto případech nebo, pokud máte jakékoli další dotazy nebo přání v souvislosti s vašimi osobními údaji, zašlete prosím email či dopis našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů: Lenka Studničná, HENKEL ČR se sídlem Boudníkova 2514/5, 180 00, Praha 8 – Libeň (email: dataprotectioncz@henkel.com).  


11.    Použití plug-inů sociálních médií

Součástí našich webových stránek jsou zásuvné moduly neboli plug-iny různých sociálních sítí. Přidružené služby jsou poskytovány příslušnými společnostmi („poskytovateli“). Těmito poskytovateli jsou:
Facebook provozovaný společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Přehled plug-inů Facebooku a jejich vzhled naleznete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Twitter provozovaný společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Přehled tlačítek Twitteru a jejich vzhled naleznete na: https://twitter.com/about/resources/buttons
Instagram poskytovaný společností Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Přehled plug-inů Instagramu a jejich vzhled naleznete na: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
LinkedIn poskytovaný společností LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). Přehled plug-inů LinkedInu a jejich vzhled naleznete na: https://developer.linkedin.com/plugins#
Pro zvýšení ochrany vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek jsou tyto plug-iny nastaveny jako tlačítka s dvojitým kliknutím. Tato forma integrace zajišťuje, že při vstupu na webovou stránku z naší webové stránky obsahující takovéto plug-iny nebudete automaticky přesměrováni na servery poskytovatelů. Pouze pokud plug-iny aktivujete, čímž umožníte přenos osobních údajů, prohlížeč vytvoří přímý odkaz na servery poskytovatelů. Obsah jednotlivých plug-inů je pak předán daným poskytovatelem přímo vašemu prohlížeči a poté zobrazen na vaší obrazovce.
Plug-in poskytovatele informuje o tom, které z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste při prohlížení našich webových stránek přihlášeni pomocí vašeho uživatelského účtu k danému poskytovateli, tento poskytovatel pak schopen zjistit vaše zájmy, tj. informace, které získáváte pomocí vašeho uživatelského účtu. Při použití libovolné funkce plug-inu (např. kliknutí na tlačítko „Líbí se mi“ nebo připojení komentáře) jsou tyto informace také předány vaším prohlížečem přímo poskytovateli k archivaci.
Další informace o sběru a používání údajů ze strany poskytovatelů a o právech a možnostech, jež máte k dispozici, abyste v těchto případech mohli chránit své osobní údaje, najdete v zásadách pro ochranu osobních údajů zavedených poskytovateli:
Zásady ochrany osobních údajů vydané společností Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Zásady ochrany osobních údajů vydané společností Twitter: https://twitter.com/Data Protection
Zásady ochrany osobních údajů vydané společností Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Zásady ochrany osobních údajů vydané společností LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy